Pravila i uvjeti korištenja

 1. D-S-F d.o.o. vlasnik je svih stranica na internetskoj adresi dsf.h.
 2. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge stranica dsf.hr, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama D-S-F-a.
 3. Pristupanjem i/ili registracijom na stranicama dsf.hr, Vi kao korisnik prihvaćate sva utvrđena pravila i uvjete korištenja te se obvezujete redovito pratiti njihove eventualne izmjene. Pristupom ovim stranicama prihvaćate da ste upoznati s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
 4. D-S-F o.o. zadržava pravo promjene i prilagodbe uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku, a sve naknadne promjene stupaju na snagu u trenutku njihove objave.
 5. Korisnici se ovim oglasnikom mogu služiti na jedan od sljedećih načina:
 • postavljanje/objava oglasa, ili
 • pretraživanje malih oglasa
 1. Za objavu oglasa na stranici dsf.hr, korisnik je dužan završiti postupak registracije koji uključuje njegove opće i kontakt podatke, sukladno predviđenim rubrikama na registracijskom obrascu.
 2. Objava oglasa, tumači se kao korisnikov zahtjev da njegov oglas bude objavljen i dostupan na stranicama dsf.hr. Samim time, korisnik pristaje da objavljeni oglas sadrži i pojedine osobne podatke (broj telefona, e-mail adresu ili sl.) te prihvaća da su ti podaci dostupni i drugim osobama koje imaju pristup internetu.
 3. Korisnik je odgovoran za sav objavljeni sadržaj (poruke, prikaze, fotografije, video, oglase i drugi sadržaj) koji se prikazuje pod njegovim korisničkim imenom.
 4. D-S-F o.o. nije odgovoran, ne daje niti može davati bilo kakvu vrstu jamstava u pogledu točnosti, autentičnosti ili potpunosti sadržaja koji objavljuje Korisnik te je sva odgovornost isključivo na osobi pod čijim je korisničkim imenom sadržaj objavljen.
 5. Sadržaj koji je nezakonit po bilo kojoj osnovi, a posebno sadržaj koji uključuje klevete, uvrede i prijetnje, koji je na drugi način štetan i/ili uznemirujući te kojim se na bilo koji način nanosi šteta ili uznemirava maloljetne osobe, smatra se nedopuštenim sadržajem. Isto se odnosi i na sadržaj kojim se krše autorska, srodna ili druga prava trećih osoba.
 6. Nedopuštenim sadržajem smatra se i iznošenje osobnih podatka drugih osoba, bez njihova izričitog odobrenja.
 7. Posebno se zabranjuju oglasi koji potiču na sudjelovanje u mrežnim marketinzima i piramidalnim shemama, kao i oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću, oglasi vezani uz kreditna posredovanja i tarot usluge.
 8. Zabranjuje se oglašavanje duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda, veterinsko – medicinskih proizvoda, droga, kemikalija i biocisnih pripravaka te oružja te će svi takvi oglasi odmah biti deaktivirani.
 9. Korisnik se, imajući u vidu sve navedeno, pristupom ovim stranicama obvezuje da neće objavljivati oglase ili drugi sadržaj koji je u suprotnosti s ovim pravilima te propisima, zakonima i Ustavom Republike Hrvatske.
 10. Korisnik prihvaća da dsf.hr nije u mogućnosti kontrolirati i nadzirati dopuštenost cjelokupnog sadržaja oglasnika.
 11. Korisnik koji smatra da su mu nekim oglasom ili drugim sadržajem koji je objavljen na stranicama dsf.hr povrijeđena prava ili ako smatra da je određeni sadržaj nezakonit ili nedopušten po bilo kojoj osnovi, obvezuje se takav sadržaj prijaviti odmah, uz navođenje razloga za podnošenje prijave.
 12. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje te ga nije dopušteno naglašavati nepotrebnim ili ponavljajućim znakovima koji ne doprinose smislu naslova niti je u naslov dozvoljeno dodavati linkove na druge web stranice.
 13. Svaki oglas treba sadržavati konkretne podatke o predmetu ili usluzi koja se prodaje, s time da se opis nužno mora odnositi samo na predmet prodaje u naslovu oglasa. Nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje, definiran naslovom i/ili slikom. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje ili njemu istovjetnog predmeta. Posebno se zabranjuje objava logotipa, banera i slično, pod izlikom postavljanja malog oglasa.
 14. U sadržaju oglasa dopušteno je postavljanje jednog linka (internetska veza), i to samo ako vodi na dodatni opis predmeta ili seta u naslovu oglasa. Posebno se zabranjuju linkovi na ostale internetske oglasnike, dsf.hr zadržava pravo odlučivanja o odobrenju za postavljanje/objavu pojedinih linkova.
 15. Dsf.hr nije odgovoran za štetu bilo koje vrste koja nastane kao posljedica međusobnih odnosa korisnika. Svi eventualni sporovi nastali iz takvih odnosa (temeljem istinitosti podataka o predmetu i cijeni ponude, o korisniku, oglašivaču, sadržaju ponude i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika.
 16. Dsf.hr zadržava pravo eventualnih izmjena (lektorske intervencije i slične dopune) objavljenih oglasa, pridržavajući se pravila da sadržaj i smisao samog oglasa mijenja u najmanjoj mogućoj mjeri.
 17. Dsf.hr ima pravo, bez ikakve najave ili pitanja, izmijeniti, premjestiti, izbrisati ili iz objave isključiti oglase koji su na bilo koji način kontra politike pravila i uvjeta korištenja. Takvi oglasi mogu biti:
 • Oglasi koji predstavlja nedozvoljen i/ili nezakonit sadržaj, odnosno da je protivan ovim pravilima i uvjetima korištenja ili zakonima i Ustavu RH
 • oglasi koje smatramo ne etičnima ili na bilo koji način neprimjerenima
 • oglas je predan u pogrešnu rubriku ili je u naknadno kreirana nova rubrika koja bolje odgovara sadržaju i predmetu oglasa
 • sadržaj oglasa sadrži govor mržnje, (dječje) pornografske materijale ili druge materijale koji su po hrvatskom zakonu zabranjeni
 • postoji prijava ili osnovana sumnja da se oglašava ukradena ili ilegalna roba
 • oglas na bilo koji način narušava kvalitetu doživljaja ili razine komunikacije na oglasniku
 1. Objavom oglasa korisnik neopozivo ovlašćuje dsf.hr da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje te distribuira i na drugim platformama, uz uvjet da se, u takvim objavama, ne objavljuju korisnikovi osobni podaci, nego isključivo sadržaj oglasa i/ili link na stranicu dsf.hr.
 2. Dsf.hr ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.